Face B

Face B

Legale informatie

legale informatie

De teksten en afbeeldingen op deze site vallen onder het auteursrecht. We stellen alles in het werk om internetgebruikers inhoud van hoge kwaliteit te bieden op deze site. We kunnen echter niet de volledigheid, volledigheid of juistheid van de informatie garanderen.

Wanneer de gebruiker verbinding maakt met en surft op de site, betekent dit dat hij of zij deze wettelijke kennisgeving volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website www.face-b.org geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website.

Eigenaar en verantwoordelijke uitgever
FACE B (BE0662895624)
chaussée de Charleroi, 137 
1060 Sint-Gillis
Brussel, België
hello@face-b.org

Ontwerp en ontwikkeling
D-E-A-L
Lambertusstraat Crikx, 30
1050 Anderlecht
Brussel, België
+32 (0)456 07 80 29
hello@d-e-a-l.eu

Hosting
Combell nv
Skaldenstraat 121
9042 Gent, België
+32 (0)9 218 79 79

BE 0541.977.701
RPR Gent
Wetgeving
In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 (art. 34) hebt u recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen. Deze hele site valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. Reproductie van het geheel of een deel van deze site op welke drager dan ook is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.