Face B

Over ons

Expertise

expertise

Over ons

Expertise

Sinds enkele jaren creëert FACE B artistieke projecten die dicht verbonden zijn met stadsplanning en culturele bemiddeling. Daartoe zetten wij een brede waaier van vaardigheden in die ons in staat stellen alle productiefasen van een project te volgen, van de conceptie tot de realisatie.

Onze werkmethode is altijd aangepast aan de specificiteit van elke missie, de doelstellingen en de verwachtingen van de partnerinstellingen waarmee wij samenwerken. 

Met de jaren hebben we ook een netwerk opgebouwd waarmee we gewend zijn samen te werken en dat we niet aarzelen om te contacteren als dat nodig voor een project.

Artistieke directie

De artistieke leiding van onze projecten kan verschillende vormen aannemen:

- Onderzoek en ontwikkeling van maatschappelijke vraagstukken of van artistieke praktijken.

- Selectie van artiesten en hun werk.

- Opdrachten voor in situ creaties.

- Curatie and programmering.

Coördinatie en productie

De coördinatie en productie van een project vraagt om een hoge mate van organisatie en een cross-functioneel beheer van verschillende activiteiten:

- Teambeheer en -coördinatie.

- Verbinden en controleren van publieke en private partners.

- Communicatie strategie en presrelaties

- Administratieve aspecten: contracten, verzekeringen, auteursrechten, enz.

- Logistieke aspecten: planning, follow-up met dienstverleners, vergunningen, catering, merchandising, bewegwijzering, scenografie, verhuur en aankoop, rode kruis, beveiliging en bewaking, enz.

- Financiële aspecten: opzetten van dossiers, budgetbeheer, betalingen, boekhouding, facturering, schrijven van activiteitenverslagen, enz.

Culturele bemiddeling

Culturele bemiddeling vormt de kern van onze acties en stelt ons in staat om onze manier van omgaan met het publiek te herzien. Via meer of minder uitgebreide co-creatieprocessen willen wij een nieuw publiek bij onze projecten betrekken en hen tot echte actoren maken, en niet alleen tot toeschouwers . Daartoe ontwikkelen wij een reeks instrumenten en methoden: 

- In kaart brengen en bestuderen van het associatieweefsel, potentiële relaispunten en partners.

- Identificatie en ontwikkeling van doelgroepen.

- Creëren van bemiddelingssystemen (bijv. Hors les muren, Des Blocs, Collection Collective, etc.).

- Uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.

Sinds enkele jaren creëert FACE B artistieke projecten die dicht verbonden zijn met stadsplanning en culturele bemiddeling. Daartoe zetten wij een brede waaier van vaardigheden in die ons in staat stellen alle productiefasen van een project te volgen, van de conceptie tot de realisatie.

Onze werkmethode is altijd aangepast aan de specificiteit van elke missie, de doelstellingen en de verwachtingen van de partnerinstellingen waarmee wij samenwerken. 

Met de jaren hebben we ook een netwerk opgebouwd waarmee we gewend zijn samen te werken en dat we niet aarzelen om te contacteren als dat nodig voor een project.

Artistieke directie

De artistieke leiding van onze projecten kan verschillende vormen aannemen:

- Onderzoek en ontwikkeling van maatschappelijke vraagstukken of van artistieke praktijken.

- Selectie van artiesten en hun werk.

- Opdrachten voor in situ creaties.

- Curatie and programmering.

Culturele bemiddeling

Culturele bemiddeling vormt de kern van onze acties en stelt ons in staat om onze manier van omgaan met het publiek te herzien. Via meer of minder uitgebreide co-creatieprocessen willen wij een nieuw publiek bij onze projecten betrekken en hen tot echte actoren maken, en niet alleen tot toeschouwers . Daartoe ontwikkelen wij een reeks instrumenten en methoden: 

- In kaart brengen en bestuderen van het associatieweefsel, potentiële relaispunten en partners.

- Identificatie en ontwikkeling van doelgroepen.

- Creëren van bemiddelingssystemen (bijv. Hors les muren, Des Blocs, Collection Collective, etc.).

- Uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.

Coördinatie en productie

De coördinatie en productie van een project vraagt om een hoge mate van organisatie en een cross-functioneel beheer van verschillende activiteiten:

- Teambeheer en -coördinatie.

- Verbinden en controleren van publieke en private partners.

- Communicatie strategie en presrelaties

- Administratieve aspecten: contracten, verzekeringen, auteursrechten, enz.

- Logistieke aspecten: planning, follow-up met dienstverleners, vergunningen, catering, merchandising, bewegwijzering, scenografie, verhuur en aankoop, rode kruis, beveiliging en bewaking, enz.

- Financiële aspecten: opzetten van dossiers, budgetbeheer, betalingen, boekhouding, facturering, schrijven van activiteitenverslagen, enz.