Face B

Over ons

Expertise

expertise

Over ons

Expertise

Sinds enkele jaren creëert FACE B artistieke projecten die nauw verbonden zijn met stadsplanning en culturele bemiddeling. Daartoe zetten wij een brede waaier van vaardigheden in die ons in staat stellen alle productiefasen van een project te volgen, van het ontwerp tot de realisatie ervan.  

Onze werkmethode is altijd aangepast aan de specificiteit van elke missie, aan de doelstellingen ervan en aan de verwachtingen van de partnerinstellingen waarmee wij samenwerken. 

In de loop der jaren hebben we ook een netwerk opgebouwd waarmee we gewend zijn samen te werken en waarop we niet aarzelen een beroep te doen naargelang de behoeften van het project.

Artistieke directie

De artistieke directie van onze projecten kan verschillende vormen aannemen:

- Onderzoek en ontwikkeling van maatschappelijke vraagstukken of van artistieke praktijken.

- Selectie van artiesten en hun werken.

- Opdrachten voor creaties in situ.

- Curatie and programmering.

Scenografie

De scenografie wordt steeds meer gepresenteerd als een meesterwerk en een kunstwerk op zich in een artistiek project. De ruimte beschouwen als een plaats van experiment is een van de uitdagingen die wij graag aangaan in onze projecten. 

- De enscenering.

- Materialen, stoffen, tekeningen, modellen, enz.

- Verlichting en geluiden. 

- Brochures, etiketten, plannen, enz. 

Coördinatie en productie

De coördinatie en productie van een project vergt een hoge mate van organisatie en cross-functioneel beheer van verschillende activiteiten: 

- Teambeheer en -coördinatie.

- Openbare en particuliere partners verbinden en volgen.

- Administratieve aspecten: contracten, verzekeringen, auteursrechten, enz.

- Logistieke aspecten: planning, follow-up met dienstverleners, vergunningen, catering, merchandising, bewegwijzering, verhuur en aankoop, rode kruis, beveiliging en bewaking, enz.

- Financiële aspecten: opzetten van dossiers, budgetbeheer, betalingen, boekhouding, facturering, schrijven van activiteitenverslagen, enz.

Culturele bemiddeling

Culturele bemiddeling vormt de kern van ons optreden en laat ons onze manier van omgaan met het publiek te heroverwegen. Via meer of minder uitgebreide co-creatieprocessen willen wij een nieuw publiek bij onze projecten betrekken en hen tot volwaardige actoren en niet alleen tot toeschouwers maken. Daartoe ontwikkelen wij een reeks instrumenten en methoden: 

- In kaart brengen en bestuderen van het associatieweefsel, potentiële relaispunten en partners.

- Identificatie en ontwikkeling van doelgroepen.

- Creëren van bemiddelingssystemen (bijv. Hors les muren, Des Blocs, Collection Collective, etc.).

- Uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.

Communicatie

De communicatie van een artistiek project is een essentiële stap in de succesvolle uitvoering ervan. Wij voeren het volgende uit: 

- Strategie: het vinden van de juiste positionering, boodschap, toon en communicatiekanalen.

- Presentatiedossier: schrijven, ontwerpen en proeflezen.

- Communicatieplan: schrijven en uitvoeren.

- Mediaplan en persrelaties.

- Webdesign.

Sinds enkele jaren creëert FACE B artistieke projecten die nauw verbonden zijn met stadsplanning en culturele bemiddeling. Daartoe zetten wij een brede waaier van vaardigheden in die ons in staat stellen alle productiefasen van een project te volgen, van het ontwerp tot de realisatie ervan.  

Onze werkmethode is altijd aangepast aan de specificiteit van elke missie, aan de doelstellingen ervan en aan de verwachtingen van de partnerinstellingen waarmee wij samenwerken. 

In de loop der jaren hebben we ook een netwerk opgebouwd waarmee we gewend zijn samen te werken en waarop we niet aarzelen een beroep te doen naargelang de behoeften van het project.

Artistieke directie

De artistieke directie van onze projecten kan verschillende vormen aannemen:

- Onderzoek en ontwikkeling van maatschappelijke vraagstukken of van artistieke praktijken.

- Selectie van artiesten en hun werken.

- Opdrachten voor creaties in situ.

- Curatie and programmering.

Culturele bemiddeling

Culturele bemiddeling vormt de kern van ons optreden en laat ons onze manier van omgaan met het publiek te heroverwegen. Via meer of minder uitgebreide co-creatieprocessen willen wij een nieuw publiek bij onze projecten betrekken en hen tot volwaardige actoren en niet alleen tot toeschouwers maken. Daartoe ontwikkelen wij een reeks instrumenten en methoden: 

- In kaart brengen en bestuderen van het associatieweefsel, potentiële relaispunten en partners.

- Identificatie en ontwikkeling van doelgroepen.

- Creëren van bemiddelingssystemen (bijv. Hors les muren, Des Blocs, Collection Collective, etc.).

- Uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.

Communicatie

De communicatie van een artistiek project is een essentiële stap in de succesvolle uitvoering ervan. Wij voeren het volgende uit: 

- Strategie: het vinden van de juiste positionering, boodschap, toon en communicatiekanalen.

- Presentatiedossier: schrijven, ontwerpen en proeflezen.

- Communicatieplan: schrijven en uitvoeren.

- Mediaplan en persrelaties.

- Webdesign.

Scenografie

De scenografie wordt steeds meer gepresenteerd als een meesterwerk en een kunstwerk op zich in een artistiek project. De ruimte beschouwen als een plaats van experiment is een van de uitdagingen die wij graag aangaan in onze projecten. 

- De enscenering.

- Materialen, stoffen, tekeningen, modellen, enz.

- Verlichting en geluiden. 

- Brochures, etiketten, plannen, enz. 

Coördinatie en productie

De coördinatie en productie van een project vergt een hoge mate van organisatie en cross-functioneel beheer van verschillende activiteiten: 

- Teambeheer en -coördinatie.

- Openbare en particuliere partners verbinden en volgen.

- Administratieve aspecten: contracten, verzekeringen, auteursrechten, enz.

- Logistieke aspecten: planning, follow-up met dienstverleners, vergunningen, catering, merchandising, bewegwijzering, verhuur en aankoop, rode kruis, beveiliging en bewaking, enz.

- Financiële aspecten: opzetten van dossiers, budgetbeheer, betalingen, boekhouding, facturering, schrijven van activiteitenverslagen, enz.