Face B

Face B

Over FACE B

over face b

FACE B is een collectief dat artistieke projecten uitvoert die verankerd zijn in gebieden en verbonden zijn met de inwoners die er deel van uitmaken.

FACE B beschouwt kunst en cultuur als instrumenten om de wereld waarin we leven positief te modelleren. Dankzij een multidisciplinaire aanpak die stadsplanning en culturele bemiddeling combineert, creëren wij gevarieerde en betekenisvolle artistieke projecten die nauw verbonden zijn met de manier waarop wij dromen van de stad van morgen.

FACE B verwijst op een traditionele manier naar één zijde van een vinyl. Het is de zijde waar niets wordt verwacht en alles mogelijk is. Het is de zijde waar de kunstenaar een ander aspect van zijn creatie kan onthullen, het kantje dat onze maatschappij ontmantelt en ruimte laat voor onze collectieve verbeelding.